Chủ tịch PNJ Bà Cao Thị Ngọc Dung: Vượt mùa gió ngược bằng tinh thần học tập suốt đời

16