Bí mật từ 5 cuộc gặp đầu tiên, với Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan