Chủ tịch tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn: Chuyển hoá tư duy làm nông từ tự phát sang tự giác

34