Chủ tịch tập đoàn Thiên Long Cô Gia Thọ: Tạo 4000 tỷ từ hai chỉ vàng và chiếc xe cà tàng

204