Chuyện thời trang tử tế, Taylor Swift kinh doanh chính mình