(Clip) Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ’13 tỉnh, thành ĐBSCL hãy đón vận hội của TP.HCM như đón vận hội của mình’