Clip: Chuyên gia Phạm Chi Lan nhận xét về các dự án Khởi nghiệp xanh