(Clip) Mekong Connect 2023 – Phiên mở đầu ngày 15/11/2023