(Clip) Tường thuật phiên toàn toàn thể Diễn đàn Mekong Connect 2023

Diễn đàn Mekong Connect năm 2023 được tổ chức tại TP.HCM trong bối cảnh có nhiều ý nghĩa quan trọng: Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và Nghị quyết 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.