Cuộc chiến sầu riêng, Người Việt đổ xô đi Nhật ngắm hoa anh đào

67