DN Việt tìm cơ hội mở rộng thị trường tại Sial Thượng Hải 2024