Hội thảo Kinh tế xanh và định hướng phát triển sản phẩm bền vững của Việt Nam tại Thaifex 2023

Chiều ngày 24/5, trong khuôn khổ Thaifex 2023, một Hội thảo có chủ đề: “Kinh tế xanh và định hướng phát triển sản phẩm bền vững của Việt Nam”, do Hội DN HVNCLC phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan tổ chức tại Trung tâm Hội nghị IMPACT: