Nhà sáng lập SeedToTable Mayu Ino: Người Nhật bàn chuyện nông Việt hướng tương lai xanh

31