TGĐ Vina T&T Nguyễn Đình Tùng: Ông vua xuất khẩu trái cây và những bài học triệu đô

15