Phiên chợ xanh – Tử tế thứ 300: Hội tụ và cất cánh cho nông sản Việt

5