Recap chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần 9/2023

116