TGD BEINCO Trần Văn Đức: Căng buồm tiêu chuẩn để “thuyền dừa” ra khơi

29