Doanh nhân Mai Thị Hồng: Trăm năm kỹ nghệ “bán hoa” của người Hà Lan

109