Vietnam Foodexpo 2023 kỳ vọng thêm đầu ra cho công nghiệp thực phẩm

29
Gian triển lãm của Gốm sứ Minh Long I với sản phẩm nồi sứ dinh dưỡng.