Mời đăng ký cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh 2023

Nhằm mục đích:
 • Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản phẩm từ tài nguyên bản địa, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
 • Hỗ trợ nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn, tự xây dựng và thực hành các tiêu chuẩn cần thiết và phù hợp để đảm bảo kinh doanh tốt, phát triển bền vững vì môi trường xanh, nền kinh tế xanh.
 • Giới thiệu, kết nối các dự án khả thi có tiềm năng phát triển bền vững cho các hệ thống phân phối, doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Hỗ trợ các sản phẩm ra thị trường thông qua các hội chợ, các cuộc xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Truyền thông các dự án sản phẩm khởi nghiệp thông qua việc làm clip, bài viết hình ảnh trên các phương tiện truyền thông báo đài…
Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp – BSA  với sự đồng hành của Công ty Vinamit, Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên, cùng với sự hỗ trợ của Hội DN HVNCLC, CLB LBC…, phát động cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9/2023, với các thông tin chi tiết như sau:
THỜI GIAN
 • Thời gian triển khai cuộc thi từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 10/2023.
 • Cuộc thi không hạn chế, không phân biệt giới tính, độ tuổi, vùng miền.
 • Với các hoạt động tập huấn hỗ trợ người tham gia cuộc thi hoàn thiện dự án kinh doanh khả thi.
 • Tổ chức các vòng chấm chọn dự án thi bán kết, chung kết.
 • Tham gia cuộc thi nhận được nhiều giải thưởng có gía trị cao, được gặp gỡ học hỏi các chuyên gia, doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm, được tham gia các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 • Cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, HTX thuộc các ngành nghề nông đặc sản chế biến, thực phẩm chế biến.
 • Các cá nhân, tập thể, dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đã tham gia, đã có các giải thưởng trong cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp do quốc tế, quốc gia, và cấp khu vực, Trung tâm BSA và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức. Các dự án này phải có yếu tố mới, phát triển so với dự án đã tham gia các kỳ thi trước.
 • Các nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm và đổi mới mô hình kinh doanh nông sản trong các doanh nghiệp, các mô hình thực hành kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.
 • Có thời gian hoạt động trên 01 năm (căn cứ theo thời gian cấp GCN/Giấy thành lập doanh nghiệp/HTX). Có sản phẩm/ dịch vụ đã được thương mại hóa.
 • Không giới hạn độ tuổi, giới tính, dân tộc, địa phương.
TIÊU CHÍ CUỘC THI
 • Dự án tham gia thi phải thể hiện được các nội dung sau: Mục đích, lý do thực hiện dự án, quy trình phương thức thực hiện sáng tạo, thực tế phù hợp với mục tiêu phát triển phải bền vững; Có tính hỗ trợ, tác động đến cộng đồng cao, chú ý đến lợi ích chung.
 • Dự án trên cơ sở ứng dụng tài nguyên bản địa có tính tăng trưởng bền vững, có ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh sinh lợi nhuận, cách thức thực hiện và tính khả thi cao
 • Nêu chi tiết cách thức thực hiện dự án: có đầy đủ các yêu cầu cần thiết cho một kế hoạch kinh doanh, có phân tích thị trường, kế hoạch tài chính, nhân sự… Ước tính kết quả thực hiện dự án, xử lý rủi ro, dự tính được mức tài chính mời gọi đầu tư thực hiện dự án (nếu có nhu cầu), phương pháp, thời gian phát triển dự án, có kế hoạch quảng bá sản phẩm rõ ràng, kết quả tác động đến cộng đồng. Tiêu chuẩn canh tác, sản xuất, chế biến… đang thực hiện, Dự án đã có các loại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn nào… (Ví dụ: OCOP các loại, HACCP, ISO 9001, FDA, HVNCLC…).
 • Dự án phải do chính thí sinh viết và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của dự án. Mỗi cá nhân chỉ được nộp 01 dự án dự thi. Dự án nào đại diện cho doanh nghiệp tham gia thì phải có sự xác nhận của đơn vị và tự chịu trách nhiệm với cơ quan chủ quản về nội dung dự án thi. Dự án tập thể không được quá 03 thành viên, trong đó có thành viên tham gia thi cá nhân thì không được làm nhóm trường và không được trình bày chính dự án.
 • Bài dự thi được đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, không quá 15 trang.
 • Những dự án được xét chọn thi vòng chung kết của các kỳ thi DAKN do các tỉnh thành, các tổ chức chính trị xã hội khác triển khai (cấp quốc gia), được xét thẳng vào thi vòng bán kết của Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần 9/2023.
 • Dự án được xét chọn vào vòng thi bán kết, chung kết phải được trình bày bằng file PP và có sản phẩm mẫu trưng bày
 • Dự án được xét vào thi vòng chung kết được chiếu phim, clip Youtube minh họa (thời gian tính chung vào thời gian trình bày).
ĐĂNG KÝ DỰ THI
 • Link đăng ký: Tại đây
 • Hoặc quét mã QR sau: